Piątek

Tematyka: Cele Warsztatów – Cele Uczestników, Czym są Kreacje, Aleje Zwycięstw, Oczyszczanie swojej przestrzeni Osobistej, Kreacja Oczyszczająca, Księga Wyjścia-Zapomnienia, Dwanaście poziomów Istoty Ludzkiej

Sobota

Tematyka: Aleje Zwycięstw, Aleja Budzenia Mocy Życia, Aleja Marzeń, Artefakty – tworzenie, jako narzędzia; Dwanaście Osobowości, Aleja Siły Intencji jako Klucza do Wzrostu, Kreacje

Niedziela

Tematyka: Psychologia Wolnego Społeczeństwa vs Zniewolone, Inwentaryzacja swojego Życia, Prawo Rosnących Zysków, Księga Wolności, Kreacje

Warsztaty (pdf) – tematyka