Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości czyni, tworzy, działa, kreuje: Człowieka Przyszłości, Przedsiębiorcę Przyszłości, który tworzy fakty z przyszłości. Który eksportuje swoje myśli, swoje marzenia, samego siebie
do przyszłości, a eksportując siebie do przyszłości podnosi swoje wibracje unikając tych niskich, destrukcyjnych, po prostu umieszcza w przyszłości swoje lepsze wibracje.