Renata (po lewej) – Renata Mikulewicz – Prawnik, Przedsiębiorca Przyszłości, Marzyciel,
Współtwórca i trener prowadzący Akademii Przedsiębiorcy Przyszłości oraz współautorka szkoleń skierowanych dla przedsiębiorców takich jak „ „Pierwsze kroki w Biznesie”, „Młodzi przedsiębiorcy na start”, oraz programu szkoleniowego „Wolność finansowa kobiet”, „Moje Twoje Nasze”.
Autorka i trener szkoleń prawno-podatkowych „Zalety Sp. z o.o.”, „Majątek w firmie rodzinnej”, „Jak legalnie płacić mniejsze podatki”
Przy tworzeniu programów warsztatów i szkoleń wykorzystuje osobiste doświadczenia związane z prowadzeniem własnej firmy.
W ramach Fundacji Ogrody Twojego Sukcesu prowadzi działalności popularyzującą przedsiębiorczość.
Szczęśliwy i radosny człowiek każdego dnia swojego życia. Zawsze Uśmiechnięta Spokojna Potężna Wojowniczka Renata..

Od 2001r. prowadzi samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego, kierując
doświadczonym zespołem radców prawnych i prawników oraz aplikantów
radcowskich. Od 2006 r. członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Od 2009 r., kiedy ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Coachingu w
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracuje także jako Coach.

Od 2011 r. powołana została na Notariusza i prowadzi samodzielnie
Kancelarię Notarialną. Od 2016 r. zawodowy mediator prowadzący Kancelarię
Mediacyjną.
Współorganizatorka i prowadzącą warsztaty oraz konsultacje w ramach
wykonywania zadania publicznego – działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Współautorka szkoleń skierowanych dla przedsiębiorców „Zalety Sp. z
o.o.”, „Majątek w firmie rodzinnej”, „Pierwsze kroki w Biznesie”, „Młodzi
przedsiębiorcy na start”, „Jak legalnie płacić mniejsze podatki”.
Współautorka programu szkoleniowego „Wolność finansowa kobiet”,
„Moje Twoje Nasze” oraz innych licznych szkoleń. Przy tworzeniu programów
wykorzystuje osobiste doświadczenia związane z prowadzeniem kancelarii
(firmy), doradztwem finansowych.

Współautorka „Poradnika dla inwestorów”. Autorka licznych artykułów z
zakresu cochingu, psychologii biznesu i współpracy w grupie. Prowadzenie działalności
popularyzującej wiedzę prawniczą.
Szczęśliwy i radosny człowiek (kobieta) każdego dnia swojego życia.