Polityka prywatności Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości danych osobowych:

 • Osób kontaktujących się z Fundacją Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (telefonicznie oraz mailowo)

 • Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości, w szczególności szkoleń, warsztatów, konferencji.

 • Osób zapisujących się do Klubu Przedsiębiorcy Przyszłości

 • Kandydatów do pracy, kandydatów na wolontariuszy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Osób kontaktujących się z Fundacją Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (telefonicznie oraz mailowo)osób kontaktowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie jest Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (dalej „APP”) KRS 0000751412, REGON381512986, NIP 7632140236.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz
– przez e-mail: biuro@fundacjaapp.pl
– telefonicznie: 0048-502453243

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, webinariach przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

 • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące organizowanych przez nas szkoleń, warsztatów, konferencji, webinariach,

 • Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. zaproszenia Cię na szkolenia, warsztaty, konferencje, webinaria, odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Fundację Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie jest Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (dalej „APP”) KRS 0000751412, REGON381512986, NIP 7632140236.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz
– przez e-mail: biuro@fundacjaapp.pl
– telefonicznie: 0048-502453243

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię do udziału w wydarzeniu (szkoleniu, warsztatach, konferencjach, webinariach) umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia wydarzenia.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących klubu Przedsiębiorcy Przyszłości

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie jest Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (dalej „APP”) KRS 0000751412, REGON381512986, NIP 7632140236.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz
– przez e-mail: biuro@fundacjaapp.pl
– telefonicznie: 0048-502453243

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci o wydarzeniach organizowanych przez APP, zniżkach, promocjach, upustach przysługujących Tobie jako członkowi Klubu Przedsiębiorcy Przyszłości na który zapisałeś się podczas uczestniczenia w organizowanych przez APP wydarzeniach (szkoleniu, warsztatach, konferencjach, webinariach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń dotyczących rozwoju osobistego, przedsiębiorczości, zaradności.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@fundacjaapp.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kandydaci do pracy, do wolantariatu


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie jest Fundacja Akademia Przedsiębiorcy Przyszłości (dalej „APP”) KRS 0000751412, REGON381512986, NIP 7632140236.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz
– przez e-mail: biuro@fundacjaapp.pl
– telefonicznie: 0048-502453243

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy/wolontariatu na stanowisku, na które aplikujesz;

 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy/ wolontariatu na stanowisku, na które aplikujesz;

 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email biuro@fundacjaapp.pl, listownie na adres ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz, telefonicznie pod numerem 0048-502453243.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.