Przedsiębiorca Przyszłości to zaradny, uczciwy, solidny Człowiek, osiągający sukcesy, żyjącym w dobrobycie, zamożności, radości, szczęściu, w poszanowaniu siebie i innych ludzi, w zgodzie z sobą.

W dobie cyfryzacji, elektronizacji, uschematycznienia, wszechobecnego „dozoru”, zachowanie „starego modelu” jest zabijaniem ducha przedsiębiorczości, a wręcz odczłowieczaniem.