Renata (po lewej) – absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1998r. doradca podatkowy, od 2001r. posiada
uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Od 2001r. prowadzi samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego, kierując
doświadczonym zespołem radców prawnych i prawników oraz aplikantów
radcowskich. Od 2006 r. członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Od 2009 r., kiedy ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Coachingu w
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracuje także jako Coach.

Od 2011 r. powołana została na Notariusza i prowadzi samodzielnie
Kancelarię Notarialną. Od 2016 r. zawodowy mediator prowadzący Kancelarię
Mediacyjną.
Współorganizatorka i prowadzącą warsztaty oraz konsultacje w ramach
wykonywania zadania publicznego – działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Współautorka szkoleń skierowanych dla przedsiębiorców „Zalety Sp. z
o.o.”, „Majątek w firmie rodzinnej”, „Pierwsze kroki w Biznesie”, „Młodzi
przedsiębiorcy na start”, „Jak legalnie płacić mniejsze podatki”.
Współautorka programu szkoleniowego „Wolność finansowa kobiet”,
„Moje Twoje Nasze” oraz innych licznych szkoleń. Przy tworzeniu programów
wykorzystuje osobiste doświadczenia związane z prowadzeniem kancelarii
(firmy), doradztwem finansowych.

Współautorka „Poradnika dla inwestorów”. Autorka licznych artykułów z
zakresu cochingu, psychologii biznesu i współpracy w grupie. Prowadzenie działalności
popularyzującej wiedzę prawniczą.
Szczęśliwy i radosny człowiek (kobieta) każdego dnia swojego życia.