Fizyka Świadomości to:

  • Dualne zwierciadło rzeczywistości;
  • Wibracje tła;
  • Kierunek tendencji;
  • Horyzont Zdarzeń;
  • Wielowariantowe rzeczywistości;