Prawo do bogactwa oznacza: Prawo do życia, prawo do radości, szczęście, spełnienie, zdrowie, miłość, prawo do korzystania z wszystkich rzeczy – to jest Biznes Dostatku czyli:

  • Prostota;
  • Sojusze biznesowe i Sojusze z samym sobą;
  • Bogactwo czyli równowaga w materii i duchu;
  • Komunikacja między umysłem, a sercem; sercem, a umysłem;
  • Samomistrzostwo;
  • Sztuka wzbogacania.