Warsztaty Online Budzenia Mocy Własnej, Kreowania odzyskiwania swojej Przyszłości, swoisty Trening Energetycznego Karate, są oparte na konwencji warsztatowej trzech dni, takiego Tryptyku Warsztatowego.

Wszystko realizowane na fundamentach Radości, Humoru, Kreacji i Kreowania, Sojuszu z samym Sobą.

Tematy:

 1. Wprowadzenie do konstrukcji Świata i umocowanego w nim Człowieka
 2. Prawo Odzyskiwania Swojej Mocy
 3. Sztuka ciszy
 4. Bezpieczna przestrzeń dla Siebie i Rodziny, Kreowanie i Kreacja
 5. Kreowanie celu głównego wg Nowej Ery Psychologii Biznesu – czyli Ty jako cel Główny, poznanie siebie w pełnej istocie Człowieczeństwa
 6. Marzenia w oparciu o równowagę fizyczno-energetyczno-duchową, Fabryka marzeń
 7. Horyzont Zdarzeń, Artefakty – narzędzia do Odzyskiwania Swojej Mocy
 8. Scenarzysta – poza Horyzontem Zdarzeń

  Cel i zakres warsztatów:
  Odbiorcy:
  Warsztaty są skierowane do osób chcących mieć realny wpływ na swoje Życie.
  Korzyści z warsztatów:
  Nabycie umiejętności Samodzielnego Tworzenia Swojego Życia
  Elementy warsztatów:
  W trakcie warsztatów uczymy się:
   budzić własną Moc poprzez obudzenie naszego Wewnętrznego Psychologa,
   tworzyć bezpieczną przestrzeń do Życia dla siebie, rodziny, biznesu poprzez obudzenie Potęgi Własnego Imienia,
   tworzyć przyszłość poprzez obudzenie zawartej w nas osobowości Marzyciela i Dziecka.