…Umiejętność poruszania się w otaczającej nas rzeczywistości wykorzystując prawa rządzące po drugiej stronie lustra czyli m.in. Fizykę Świadomości, kierunek tendencji, samomistrzostwo pozwala stać się Przedsiębiorcą Przyszłości – Zaradnym, uczciwym, solidnym człowiekiem, przedsiębiorcą osiągającym sukcesy, żyjącym w dobrobycie, zamożności, radości, szczęściu, w poszanowaniu siebie i innych ludzi, w zgodzie z sobą. Bowiem nie ma innej drogi w Prawie Wolnego Wyboru jak droga Zaradności, Uczciwości, Szacunku, Radości, Miłości, Spokoju czyli droga Przedsiębiorcy Przyszłości….

Przedsiębiorca – wg powszechnie działającego spojrzenia  – zdecydowanie proste, a z drugiej strony niekoniecznie. Przedsiębiorca to właściciel Firmy, ale niekoniecznie. Przedsiębiorcą może być zakontraktowany zarządzający firmą, ale niekoniecznie. Przedsiębiorcą może być manager działu np. sprzedaży, ale niekoniecznie. Przedsiębiorcą może być artysta, ale niekoniecznie. Przedsiębiorcą może być sprzedawca w supermarkecie czy sklepiku osiedlowym, ale niekoniecznie. Przedsiębiorcą może być Rodzic, ale niekoniecznie. Przedsiębiorcą może być dziecko, ale niekoniecznie…

A Przedsiębiorca Przyszłości? W dobie cyfryzacji, elektronizacji, uschematycznienia, wszechobecnego “dozoru”, zachowanie “starego modelu” jest odprzedsiębiorczaniem, a wręcz odczłowieczaniem, a nawet uzoombiczaniem.

Przedsiębiorca Przyszłości to przede wszystkim Człowiek, w tym jego Wielkim znaczeniu:

  1…Dualne zwierciadło rzeczywistości to prosty mechanizm mówiący jak działa świat. To on, stojąc przed lustrem tworzy otaczającą go rzeczywistość , jednak pamięta, że z drugiej strony lustra znajduje się świat, który rządzi się swoimi prawami, tam nie ma parametru czasu i przestrzeni i tam może działać tylko za pomocą funkcjonującej tam meta siły…

   2…Jest super sprzedawcą – głównie sprzedaje sobie swoje myśli, zachowania, nawyki – potem kupują to inni (także Partner/Partnerka, Żona/Mąż, Dzieci, oraz Twój Klient, Kontrahent…)

  3…Wie, że Prostota upraszcza, zmniejsza koszty, minimalizuje pozorowaną aktywność. Wie, że Prostota jest kreatywna, odkrywa talenty, umożliwia optymalizowanie decyzji, pozwala na tworzenie wyzwań, branie odpowiedzialności za realizację tychże, jest skutecznym narzędziem realizacji zadań, celów, dochodów, tworzenia zespołów. Wie, że Złożoność służy do ukrywania braku kompetencji, unikania decyzyjności, jest ucieczką od odpowiedzialnych działań…

  4… Ma świadomość, że Fizyka świadomości to połączenie wiedzy, informacji, umiejętności w potencjał zdolności przystosowania się organizmu i psychiki do wymogów środowiska…

   5…Opiera się na wykorzystaniu mechanizmu piramidy informacyjnej, fizyki i biologii na poziomie komórkowym, a także sięga głębiej, aż do podstaw naszej świetlistej istoty…

   6… Zaradny –  Wiemy, że zaradność najmniej kojarzy się z przedsiębiorczością, a jest to jej główna cecha, bo tylko Zaradny, dający sobie radę w życiu jest przedsiębiorcą. Zaradność to moc i siła sprawcza każdego działania w biznesie, rodzinie , życiu.
Człowiek zaradny to człowiek przedsiębiorczy. Ustalenie w jakim stopniu jest się człowiekiem zaradnym definiuje przedsiębiorczość.
Umiejętność poruszania się w otaczającej rzeczywistości wykorzystując prawa rządzące po drugiej stronie lustra czyli m.in. Fizykę Świadomości, kierunek tendencji, samomistrzostwo pozwala stać się Przedsiębiorcą Przyszłości – Zaradnym, uczciwym, solidnym człowiekiem, przedsiębiorcą osiągającym sukcesy, żyjącym w dobrobycie, zamożności, radości, szczęściu, w poszanowaniu siebie i innych ludzi, w zgodzie z sobą. Bowiem nie ma innej drogi w Prawie Wolnego Wyboru jak droga Zaradności, Uczciwości, Szacunku, Radości, Miłości, Spokoju czyli droga Przedsiębiorcy Przyszłości.